12 Jyotirlinga Temples of Lord shankar in India

1 Somnath : Prabhas patan,junagadh(Gujarat)
somnath
2 Mallikarjun: Andhra Pradesh
mallikarjun
3 Mahakal:Ujjain(Madhya Pradesh)
mahakal
4 Omakar-Mamaleshwar::Madhya Pradesh
mamaleshwar
5 Vaidyanath Temple:Deogarh(Bihar)
vaidyanath
6 Bhimashankar Temple :Bhavagiri(Maharashtra)
bhimashankar
7 Rameshwarm :Setubandh(Tamil Nadu)
rameshwaram
8 Nageshawar: Dwarka(Gujarat)
nageshwar
9 Vishwanath Temple:Varanasi(Uttar pradesh)
vishvnath
10 Trimbakeshwar:Godavari tat(Maharashtra)
tryambak
11 Kedharnath Temple:Uttaranchal
kedarnath
12 shri Ghushmeshwar,shiwad,Rajasthan
Mandir in lighting