Commitee

S.NO. NAME POSITION CONTACT NO.
 1.  Shree Tha. Rajeshwar singh  Permanent Patron  7665555543
 2.  Shree Ratan Lal Ajad  Patron  9414030823
 3.  Shree Manak chand Jain  Patron  9414647013
 4.  Shree Prem Prakash Sharma  Chairman  9414287390
 5.  Shree Surendra kumar Jain  Vice Chairman  9414031651
 6.  Shree Goverdhan singh rajawat  Vice Chairman  9414828963
 7.  Shree Kishan Patodiya  Secretary  9414779165
 8.  Shree Lokendra Singh  Joint secretary  9983409227
 9.  Shree Lallu Lal Mahawar  Treasurer  9413838023
 10.  Shree Beni madhav sharma  joint Treasurer  9667707410
 11.  Shree Krapa shankar sharma  Jt. Secy. Publicity  7742825262
 12.  Shree Shambhu Mishra  Broadcast  9414656763
 13.  Shree Ramprakash Sharma  Sanskratik  9928172808
 14.  Shree Kumud kumar Jain  Information technology  9783838300
 15.  Shree Ashok Kumar Jain  Energy  8432089250
 16.  Shree Satyanarayan Sharma  Member  9414829005
 17.  Shree Mahendra Kumar jain (Modi)  Member  9414846294
 18.  Shree Ramesh chand Gupta  Member  9351581399
 19.  Shree Nahnu Lal Sharma  Member  9061682318
 20.  Shree Rajaram Gurjar  Member  9414486212
 21.  Shree Pawan Sharma  Member  9414226508
 22.  Shree Om prakash gupta  Member  9414522231
 23.  Shree Kshama shankar Sharma  Legal advisior  9799588458